Wat doet de vereniging Bedrijventerrein

We willen u graag informeren over eenmalige maar ook terugkerende activiteiten van de vereniging zoals deze in het verleden al zijn uitgevoerd en welke voor de nabije toekomst staan gepland. Door uw lidmaatschap bent u voor de lange termijn verzekert van een representatief, verzorgt en veilig bedrijventerrein.
* Parkmanagement uitgevoerd door Ron Verhage (Parktrust). Hij komt graag voor een kennismaking samen met voorzitter J. de Groot en penningmeester L. Mastenbroek. Zou u met via het mailadres secretaariaat@bedrijvenharnaschpolder.nl of telefonisch via Maria van Wingerden 06-21263133 of Karin Barendse 06-11238001) contact kunnen leggen om deze afspraak te maken?

De Parkmanager zorgt tevens voor een wekelijkse inspectie van het gehele terrein op de basisprincipes ‘schoon, heel en veilig’. Bij calamiteiten heeft hij direct contact met de benodigde instanties.
* Op regelmatige basis laat de vereniging het terrein vegen met een veegwagen (van lokale ondernemer Vreugdenhil Berging) en wordt los straatvuil verzameld.
* De Vereniging zorgt voor de bewegwijzering met bedrijfsnamen en zorgt ook voor onderhoud hiervan.
* Er is op het bedrijventerrein een centraal camerasysteem met 14 masten met 28 camera’s voor de bedrijven die lid zijn van de vereniging, de camera’s zijn gericht op de bedrijfsgebouwen.
* Op het bedrijventerrein is een betaald parkeerterrein voor personen auto’s en bestelbussen van personeel en bedrijven.
* In onze opdracht en in combinatie met Openbare Werken van de gemeente wordt het openbaar groen gemaaid.
* Het bestuur van de vereniging heeft regelmatig overleg met de Gemeente en het Bedrijvenschap.
* Er is een mogelijkheid om uw bedrijfsnaam op onze website te plaatsen met een doorkoppeling naar uw eigen website.
* We hebben een betaald secretaris aangetrokken om zaken rondom de administratie, nieuwsbrieven, verslaglegging en dergelijke mogelijk te maken.

Parkmanager Ron Verhage
Uw parkmanager is Ron Verhage.
Voordat Ron Verhage bij ParkTrust ging werken, heeft hij 23 jaar bij de politie in diverse regio’s gewerkt.
U als ondernemer op de Harnasch Polder kan altijd een beroep op Ron doen. Normaal gesproken is iedere vrijdagochtend of – middag op het terrein aanwezig.
Daar bij is hij zo goed als altijd telefonisch of via de mail bereikbaar.

U kunt hem bereiken op 06-57549895 of via e-mail op: info@bedrijvenharnaschpolder.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.