Bestuur van Vereniging Bedrijventerrein HarnaschPolder Den Hoorn

Voorzitter:
Mw. Jolanda de Groot

Secretaris:


Penningmeester:
Dhr. Leo Mastenbroek

Algemeen bestuurslid:
Dhr. Chris Müller

Algemeen bestuurslid:
Dhr. Peter van den Heuvel

Algemeen bestuurslid:
Dhr. Jeroen Reissenweber

Algemeen bestuurslid:
Dhr. Robert Aalbers

De statuten van de vereniging kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.