Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
Tankeasy & Truckeasy Harnaschpolder
Peuldreef 2
2635 BX Den Hoorn
T: 0181-692111
Internet info@dcbenergy.nl
Internet dcbenergy.nl
TY-LE Asian Delights
Vrij Harnasch 64
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 213 8103
Internet info@ty-le.nl
Internet ty-le.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.