Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
J.S. Smit Loodgieter
Vrij Harnasch 78
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 364 2563
Internet info@smitloodgieter.nl
Internet smitloodgieter.nl
Stadsarchief Archief
Gantel 21
2635 CH Den Hoorn
T: 015 260 2341
Internet stadsarchief@delft.nl
Internet stadsarchiefdelft.nl
Ter Steege
Vrij-Harnasch 1
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 206 2100
Internet west@tsbouwvastgoed.nl
Internet tsbouwvastgoed.nl
Van STEN
Vrij Harnasch 22
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 285 3313 |AED AED aanwezig
Internet info@vansten.nl
Internet vansten.nl
Sterk Glas
Vrij Harnasch 114 D
2635 BZ Den Hoorn
T: 070 323 3045
Internet info@sterkglas.nl
Internet sterkglas.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.