Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
Paardekooper B.V.
Meerkamp 5
2635 BE Den Hoorn
T: 017 463 6111
Internet paardekooper.nl
Patron Agri Systems International B.V.
Vrij-Harnasch 126
2635 BZ Den Hoorn
T: 088 0072300
Internet info@patronagrisystems.nl
Internet patronagrisystems.nl
PCO Infra
Vrij Harnasch 20
2635 BZ Den Hoorn
T: 088 303 0800 |AED AED aanwezig
Internet info@pcoinfra.nl
Internet pcoinfra.nl
Post NL
Heernesse 10
2635 DK Den Hoorn
T: 088 868 68 68 |AED AED aanwezig
Internet postnl.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.