Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
Autobedrijf Harnasch Poort
Vrij Harnasch 66
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 212 3968
Internet info@autoharnasch.nl
Internet autoharnasch.nl
Van der Helm Logistics
Harnaschdreef 12
2635 BT Den Hoorn
T: 010 299 5600
Internet info@vdhelm.com
Internet vanderhelmlogistics.com
Van der Hoeven
Vrij-Harnasch 124
2635 BZ Den Hoorn
T: 088 262 6666 |AED AED aanwezig
Internet info@vanderhoeven.nl
Internet vanderhoeven.nl
Bakkerij Holtkamp
Vrij Harnasch 116 A
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 380 9904
Internet info@holtkampdebakkerij.nl
Internet holtkampdebakkerij.nl

HW Installaties B.V.

Harnaschdreef 19A
2635 BT Den Hoorn
T: 015 380 7251
Internet info@hwinstallaties.nl
Internet hwinstallaties.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.