Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
EBS
Vrij-Harnasch 114c
2635 BZ Den Hoorn
T: 06 4125 4858 of T: 06 3821 5278
|AED AED aanwezig
EDA de Heus Delfland
Harnaschdreef 9
2635 BT Den Hoorn
T: 015 261 8181
Internet info@edaheus.nl
Internet edaheus.nl
E. Van Leeuwen Elektrotechniek
Harnaschdreef 21
2635 BT Den Hoorn
T: 015 213 7962
Internet info@vanleeuwenelektrotechniek.nl
Internet vanleeuwenelektrotechniek.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.