Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
DAMEN / PAPIER-ROYAAL
Kleijweg 22
2635 BR Den Hoorn
T: 06 260 888 80
Internet damen@papier-royaal.nl
Internet papier-royaal.nl
DHL Express
Vrij Harnasch 21
2635 BZ Den Hoorn
T: 088 055 2000 |AED AED aanwezig
Internet info@dhl.com
Internet dhlexpress.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.