Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
Washers Clever Carwash
Sionsdreef 1
2635 BS Den Hoorn
T: 015 207 2087
Internet klantenservice@washers.nl
Internet washers.nl
CM Staal
Sionsdreef 5
2635 BS Den Hoorn
T: 017 429 6940 |AED AED aanwezig
Internet info@cmstaal.nl
Internet cmstaal.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.