Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
BAUHAUS
Sionsdreef 2
2635 BS Den Hoorn
T: 015 202 6300 |AED AED aanwezig
Internet service.463@nl.bauhaus
Internet nl.bauhaus
Restaurant De Beren
Hogenhoorn 5
2635 BN Den Hoorn
T: 015 744 0036 |AED AED aanwezig
Internet denhoornrestaurant@beren.nl
Internet beren.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.