Bedrijven op bedrijventerrein HarnaschPolder

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Bedrijfsnaam
Harnaschstraat
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 xxx xxxx
Internet info@bedrijfsnaam.nl
Internet bedrijfsnaam.nl
ABR Traffic Services
Vrij Harnasch 114 E
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 256 1308
Internet info@abrtrafficservices.nl
Internet abrtrafficservices.nl
Alpine Engineering B.V.
Kleijweg 44
263 5BR Den Hoorn
T: 015 380 1101
Internet info@alpine-engineering.com
Internet alpine-engineering.com
ATMK
Bellefleur 41
2635 ME Den Hoorn
T: 06 4024 8112
Internet info@atmk.nl
Internet atmk.nl

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.