Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.

Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen.

Waar hangen de AED's op Harnaschpolder?

xxx
xxx
2635 DP Den Hoorn
T: xxx
DHL
Vrij Harnasch 21
2635 BZ Den Hoorn
PCO Infra
Vrij Harnasch 20
2635 BZ Den Hoorn
T: 088 303 0800
Post NL
Heernesse 10
2635 DK Den Hoorn
Van STEN
Vrij Harnasch 22
2635 BZ Den Hoorn
T: 015 285 3313
Vacutech B.V.
Meerkamp 2
2635 BE Den Hoorn
T: 015 870 1120
Van der Valk Solar Systems
Westernesse 18
2635 BG Den Hoorn
Vreugdenhil
Vrij Harnasch 118
2635 BZ Den Hoorn
Werkse
Gantel 23
2635 DP Den Hoorn

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.