Vereniging Bedrijventerrein Harnaschpolder

Postadres:
P/a Lelielaan 3
2295 KM Kwintsheul

E-mail parkmanager: info@bedrijvenharnaschpolder.nl
E-mail secretariaat: secretariaat@bedrijvenharnaschpolder.nl
Website: www.bedrijvenharnaschpolder.nl

U kunt de parkmanager telefonisch bereiken op 06-57549895

De statuten van de vereniging kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat.

 Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.